tianzi

Jiang Lihua (Tianzi) 天子(蒋麗華) コードギアス
Jiang Lihua (Tianzi) 天子(蒋麗華) コードギアス