this art club has a problem!

Subaru Uchimaki / Kono Bijutsu-bu ni wa Mondai ga Aru!
Subaru Uchimaki / Kono Bijutsu-bu ni wa Mondai ga Aru!