the millionaire detective – balance: unlimited

Ryou Hoshino / Fugou Keiji: Balance:Unlimited (Pony)
Ryou Hoshino / Fugou Keiji: Balance:Unlimited (Pony)
Haru Katou / Fugou Keiji: Balance:Unlimited
Haru Katou / Fugou Keiji: Balance:Unlimited
Shinnosuke Kamei / Fugou Keiji: Balance:Unlimited
Shinnosuke Kamei / Fugou Keiji: Balance:Unlimited
Ryou Hoshino / Fugou Keiji: Balance:Unlimited
Ryou Hoshino / Fugou Keiji: Balance:Unlimited
Daisuke Kanbe / Fugou Keiji: Balance:Unlimited
Daisuke Kanbe / Fugou Keiji: Balance:Unlimited