textiles

Shin-Bijutsukai (Japanese textile patterns, 1902-1906)
Shin-Bijutsukai (Japanese textile patterns, 1902-1906)